home

Symposium

feest

Kaartverkoop

comité van

aanbeveling

contact

partners &

sponsoren

huisregels

Waarde Leden, geachte bezoeker,

 

Om All American Night dit jaar tot een succes te maken, geldt er tijdens het feest een aantal huisregels. De bezoekers van de All American Night dienen zich gedurende het gehele evenement aan deze regels te houden.

 

Drugsbeleid

Ingevolge de wet van de Leidse Studentenvereniging ‘Minerva’ is het in bezit hebben, gebruiken, onder invloed zijn of verhandelen van verdovende middelen zoals opgenomen in de Lijst 1 en 2 van de Opiumwet niet toegestaan op Sociëteit ‘Minerva’. Tijdens het All American Night kan daarom gecontroleerd worden op drugssporen. De beveiliging zal voor de ingang van Sociëteit met behulp van drugshonden drugs buiten de deur houden. Er wordt zowel op hard- als softdrugs gecontroleerd. Als een bezoeker niet wenst mee te werken aan de procedure wordt hij of zij niet toegelaten tot de All American Night. Wanneer bij een bezoeker drugssporen worden gevonden, wordt hem of haar de toegang ontzegd tot het feest.

 

Rookverbod

Sinds 1 juli 2008 geldt op Sociëteit een rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de daartoe aangegeven ruimtes in het gebouw. Leden die deze regel overtreden, worden bestraft met een boete ter hoogte van € 100,- en uitzetting voor die avond. Voor overige bezoekers volgt uitzetting voor die avond.

 

Verbod openen nooddeuren

Nooddeuren en nooduitgangen mogen nooit zonder reden geopend worden. Leden die deze regel overtreden worden bestraft met een boete ter hoogte van € 100,- en uitzetting voor die avond. Voor overige bezoekers volgt uitzetting voor die avond.

 

Verbod toegang catacomben

Het is niet toegestaan de catacomben te betreden. Dit geldt ook voor subcommissies. Leden die deze regel overtreden, worden bestraft met een boete ter hoogte van € 100,- en uitzetting voor die avond. Voor overige bezoekers volgt uitzetting voor die avond.

 

Gewelddadig gedrag

Ongepast en gewelddadig gedrag wordt niet getolereerd en wordt derhalve bestraft met uitzetting voor die avond.

 

Verbod maken foto’s

Het is verboden foto’s te maken op Sociëteit ‘Minerva’. Leden die deze regel overtreden worden bestraft met een boete ter hoogte van € 50,-.

 

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor de All American Night 2016 is 18 jaar. In het geval dat bezoekers jonger dan 18 jaar een ticket hebben gekocht wordt er geen geld geretourneerd.

Aansprakelijkheid

De All American Night Commissie en de Bestuursgang zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.

Uitwendige eer

Leden dienen zich ten alle tijden bewust te zijn van de uitwendige eer die zij met zich mee dragen. Tijdens de All American Night dienen de leden zich dus op dezelfde manier te gedragen als tijdens reguliere sociëteitsweken. Dit houdt in dat een lid niet uitbundig, maar stil is op straat en dat hij of zij zich respectvol gedraagt ten opzichte van de buurt. Zowel leden als externen dienen zich er terdege van bewust te zijn dat er ten tijde van All American Night nauw contact wordt gehouden met de politie en dat bij overmatige geluidsoverlast niet geschroomd wordt om hen hierover in te lichten.

 

Drank op straat

Gedurende het evenement zal de politie extra mankracht inzetten om te patrouilleren op straat. Het is verboden om met plastic glaasjes en/of drank de Sociëteit te verlaten. Wij raden het zowel leden als externen af om drank te nuttigen op weg van huis/trein naar Sociëteit daar dit een strafbaar feit is en derhalve door de politie beboet zal worden.